Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de laatste goederen fysiek in ontvangst neemt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) in kennis stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt ook het voorbeeldformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring op onze website www.nsbikes.fr invullen en indienen. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, betalen wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (behalve eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkopere standaard leveringsmethode) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen, terug. Wij zullen de terugbetaling uitvoeren via dezelfde betalingsmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode; in ieder geval zullen er voor u geen kosten verbonden zijn aan het uitvoeren van de terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat wij de goederen hebben ontvangen of u een bewijs van verzending van de goederen hebt verstrekt, indien dit eerder is. U moet de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen, aan ons retourneren. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

IS RETOURNEREN GRATIS?

In het geval van een fout van onze kant of in het geval van een defect product betaalt NS Bikes de retourverzendkosten. In het geval van een fout van uw kant, gebeurt de terugzending op kosten en risico van de internetgebruiker (het is dus raadzaam de waarde van de goederen aan te geven en een verzekering af te sluiten die deze risico's dekt bij de vervoerder).

HOE RETOURNEER IK MIJN BESTELLING?

Zorg er allereerst voor dat de artikelen die u terugstuurt in een nieuwe, ongemonteerde verpakking zitten. Verwijder de etiketten niet en gebruik bij voorkeur de originele doos om schade aan het product en de verpakking te voorkomen. Als de labels zijn verwijderd, stuur ze dan samen met de artikelen terug.

Neem contact op met onze klantenservice per e-mail: contact@nsbikes.fr of per telefoon: +33 5 58 70 25 05 om uw retourzending te starten door het onderstaande formulier in te vullen en u te helpen tijdens dit proces.

HERROEPINGSFORMULIER

Ter attentie van :

SDG Distributie
Afdeling Retourzendingen NS Fietsen
114 rue des Vanniers
40150 Soorts-Hossegor
Frankrijk

Telefoon: +33 5 58 70 25 05
e-mail: contact@nsbikes.fr

Ik/wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) herroeping van het contract voor de verkoop van de volgende goederen (*)/diensten (*):
Besteld op (*)/ontvangen op (*) :
Naam van klant(en) :
Adres van klant(en) :
Ordernummer :
Handtekening van de klant(en) (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier) :
Datum :
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
Stuur dit verzoek met alle middelen naar bovenstaand adres, of per e-mail naar contact@nsbikes.fr